Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Místní vyhlášky, důležité zákony

Místní vyhlášky, důležité zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Kudlovice č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kudlovice č. 2/2019 o místním poplatků ze psů  1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Kudlovice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kudlovice

 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kudlovice

15.12.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2016 

Nařízení obce Kudlovice č. 1/2013 - TRŽNÍ ŘÁD

22.4.2013

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách